1) one a) the first b) the ones c) the oneth 2) two a) the twoth b) the second c) the twos 3) three a) the threeth b) the third c) the threes 4) four a) the fourth b) the fours c) the forth 5) five a) the fiveth b) the fives c) the fifth 6) six a) the sixeth b) the sixs c) the sixth 7) seven a) the seventh b) the sevens c) the seveneth 8) eight a) the eighth b) the eights c) the eightth 9) nine a) the nines b) the nineth c) the ninth 10) ten a) the tens b) the tenth c) the tenht 11) twelve a) the twelfth b) the twelves c) the twelvth 12) Twenty - two a) the twenty - twoth b) the twenty - second  c) the twenty - secondth  13) thirty -one a) the thirty - ones b) the thirty - oneth c) the thirty - first 14) twenty a) the twentieth b) the twentyth c) the twentys

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?