I lost my keys/my phone., I missed/lost the train/the bus., My car broke down., The traffic was bad/terrible., I didn't start/hear the alarm clock.,

Список переможців

Двосторонні плитки є відкритим шаблоном. Тут не генеруються бали для списку переможців.

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?