adjective: lazy, polite, careful, heavy, good, adverb: lazily, politely, carefully, heavily, well, adjective/adverb: fast, hard, early,

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?