Створюйте кращі уроки швидше
Dužine koje [omeđuju] pravokutnik su stranice pravokutnika., Stranice pravokutnika imenujemo [malim] slovima abecede., Točke u kojima se sastaju stranice pravokutnika su njegovi [vrhovi]., Stranice pravokutnika koje imaju [zajedničku] točku zovu se susjedne stranice., Stranice pravokutnika koje [nemaju] zajedničku točku zovu se nasuprotne stranice., Opseg pravokutnika je zbroj duljina [njegovih] stranica., Kvadrat ima sve četiri stranice [jednakih] duljina., Opseg kvadrata izračunavamo formulom [o = 4 • a]. , Četvrti b [je] najbolji ! .

Pravokutnik i kvadrat- stranice, vrhovi, opseg

автор

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Список переможців

Подібні вправи від Спільноти

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи