1) Інтервал - це a) чергування тривалостей b) чергування сильних та слабких долей c) гучність виконання музики d) відстань між двома нотами e) відстань між трьома нотами f) швидкість виконання музики 2) Септима охоплює a) два ступені b) шість ступенів c) сім ступенів d) три ступені e) п'ять ступенів f) чотири ступені 3) Самий перший інтервал називається... a) секунда b) октава c) прима d) секста e) кварта f) терція 4) Терція охоплює... a) два ступені b) три ступені c) чотири ступені d) п'ять ступенів e) шість ступенів f) сім ступенів 5) Серед перерахованих інтервалів вкажіть найширший a) секунда b) септима c) секста d) кварта e) квінта f) терція 6) Вкажіть інтервал, який охоплює п'ять ступенів a) терція b) секста c) септима d) квінта e) кварта f) октава 7) Інтервал, що охоплює шість сходинок називається... a) терція b) секста c) септима d) секунда e) октава f) кварта 8) Що в перекладі з італійської означає "кварта"? a) один b) два c) три d) чотири e) п'ять f) шість 9) Вкажіть назву інтервалу, який охоплює 5 ступенів a) кварта b) секста c) квінта d) септима e) секунда f) прима 10) Вкажіть назву інтервалу,який охоплює три ступені a) прима b) октава c) секунда d) кварта e) терція f) секста 11) Вкажіть назву інтервалу a) прима b) октава c) секунда d) кварта e) терція f) секста 12) Інтервал, що охоплює шість ступенів називається... a) прима b) октава c) секунда d) секста e) септима f) квінта 13) Інтервал, що охоплює два ступені має назву... a) прима b) октава c) секунда d) секста e) септима f) квінта 14) Інтервал, що охоплює дві нотки поруч має назву... a) октава b) септима c) прима d) секунда e) секста f) кварта 15) Усі інтервали за звучанням поділяються на... a) великі і малі b) мажорні і мінорні c) збільшені та зменшені d) чисті та брудні e) консонанси та дисонанси f) веселі та сумні

Зараз ми працюємо над покращенням Погоня в лабіринті. Будь ласка, допоможіть нам, пропонуючи свій відгук.

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?