Команда - Чіткий і короткий наказ, Виконавець команди - Той, хто розуміє і може виконати команди, Алгоритм - Послідовність дій, спрямованих на розв'язання певного завдання, Система команд виконавця - Всі команди, які може він виконати, Властивості алгоритму - Виконуваність, скінченність, результативність, масовість, ефективність, Лінійна структура алгоритму - Структура (сукупність) вказівок, у якій всі вказівки виконують послідовно: одну за одною у порядку запису їх в алгоритмі, Словесна форма подання алгоритму - Запис алгоритму у вигляді послідовності команд, кожна з яких має свій порядковий номер і записана мовою людською спілкування, наприклад, українською, Виконавці алгоритму - Учні, комп'ютер, собака...,

Список переможців

Двосторонні плитки є відкритим шаблоном. Тут не генеруються бали для списку переможців.

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?