1) the street a) In b) On c) At 2) the photo a) In b) On c) At 3) the beginning a) In b) On c) At 4) the plane a) In b) On c) At 5) the phone a) In b) On c) At 6) work a) At b) In c) On 7) the Internet a) In b) On c) At 8) a car a) In b) On c) At 9) the right a) In b) On c) At 10) the station a) In b) On c) At 11) breakfast a) In b) On c) At 12) the corner a) In b) On c) At 13) the end a) In b) On c) At 14) the back a) In b) On c) At 15) the middle a) In b) On c) At

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?