1) З італійської мови "соната" перекладається... a) зміна b) звучати c) грати d) різноманітність 2) З латинської мови "варіація" перекладається... a) зміна b) звучати c) грати d) різноманітність 3) СОНАТА a) один з основних жанрів вокальної музики b) один з основних жанрів вокально-інструментальної музики c) один з основних жанрів інструментальної музики d) один з основних жанрів симфонічної музики 4) Сона́тна фо́рма - це... a) музична форма, що складається із трьох основних розділів b) музична форма, що складається із двох основних розділів c) музична форма, що складається із чотирьох основних розділів d) музична форма, що немає розділів 5) Схема сонатної форми: a) Сполучна, побічна, заключна партії. b) Експозиція. Розробка. c) Реприза. Кода.  d) Експозиція. Розробка. Реприза. Кода. 6) Експозиція сонатної форми складається з... a) Сполучна, побічна, заключна партії. b) Побічна, заключна партії. c) Сполучна, заключна партії. d) Сполучна, побічна партії. 7) ВАРІАЦІЇ a) Музичний твір, де основна тема піддається різноманітним змінам b) Музичний твір, де основна тема НЕ піддається різноманітним змінам c) Видозмінювання музичної теми, мелодії або її супроводу. d) Невеликий сольний, технічно складний (віртуозний) танець в швидкому темпі 8) Класифікація варіацій. Варіації розрізняють за... a) ступенем відходу від теми b) методами варіювання c) кількістю тем d) особливими видами варіацій e) всі відповіді вірні

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?