са, су, сі, си, лі-с, ми-ло, ма-ло, о-са, ко-са, ві-н, во-на, се-ло, си-р, ко-ра, ла-па, пи-л, лі-то, тіс-но.

Список переможців

Випадкові карти є відкритим шаблоном. Тут не генеруються бали для списку переможців.

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?