1 - Where do you live in a house or an apartment? , 2 - Is it big or small? Is it cute or ugly?, 3 - How many rooms are there? , 4 - Who do you live with? , 5 - Do you enjoy living in that house? ,

Список переможців

Двосторонні плитки є відкритим шаблоном. Тут не генеруються бали для списку переможців.

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?