ip: zip, rip, dip, tip, lip, hip, sip, ig: dig, fig, wig, rig, gig, it: hit, pit, kit, fit, bit, sit, lit,

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?