1) _pple a) a b) c c) f d) q 2) _ook a) x b) b c) o d) t 3) _at a) q b) r c) c d) x 4) _og a) d b) z c) f d) e 5) _lephant a) n b) p c) v d) e 6) _ish a) j b) f c) x d) w 7) _oose a) s b) k c) g d) u 8) _orse a) h b) c c) v d) k 9) _guana a) i b) k c) q d) r 10) _am a) x b) j c) f d) m 11) _ite a) l b) y c) k d) n 12) _ion a) l b) g c) d d) b 13) _onkey a) d b) m c) y d) p 14) _ine a) n b) e c) h d) s 15) _range a) o b) q c) w d) j 16) _arrot a) s b) y c) p d) g 17) _ueen a) m b) q c) a d) k 18) _abbit a) r b) l c) x d) v 19) _nake a) y b) x c) t d) s 20) _rain a) t b) g c) c d) e 21) _mbrella a) x b) y c) u d) v 22) _iolet a) q b) n c) v d) u 23) _olf a) c b) b c) i d) w 24) bo_ a) x b) w c) y d) d 25) _ellow a) i b) f c) y d) c 26) _ebra a) d b) z c) r d) h

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?