Реалізм - основний метод художнього пізнання й правдивого відображення об’єктивної дійсності в її типових ознаках,  а також напрям у літературі й мистецтві, представники якого застосовують цей метод. , Классицизм - напрям у європейському мистецтві, зразком для якого було давньогрецьке й давньоримське мистецтво, Романтизм - — один із провідних напрямів у літературі та мистецтві Європи й Америки. Романтики виступали проти канонів та обмежень класицистичного мистецтва, Модернізм - напрям у мистецтві (переважно в архітектурі, образотворчому й декоративно-ужитковом  у мистецтві), для якого характерні стилізація та символіка. , Імпресіонізм - напрям у мистецтві й літературі, представники якого прагнули відтворити світ у його мінливості, передати свої враження,  Масова культура - культура, популярна серед широких верств населення в конкретному суспільстві та переважно комерційно успішна, елементи якої зустрічаються повсюди, Емансипація - звільнення від якої-небудь залежності, скасування якихось обмежень, зрівняння у правах, Декаданс - узагальнена назва мистецької течії, представники якої відображали у своїх творах песимістичне світосприйняття,

Робота з поняттями (термінами) з теми "Розвиток культури наприкінці 18 ст - початку 20 ст."

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?