1) Які діячі культури уславилися в галузі літератури: a) Ф. Шуберт, Ф. Ліст, Ф. Шопен b) Г. Доре, К. Брюллов, Д. Констебль c) Г. Гейне, Стендаль, О. Вайльд d) А. Шопенгауер, Л. Фейєрбах, А. Бергсон 2) Яку назву має рух за зрівняння жінок у правах із чоловіками. a) урбанізація b) анархізм c) емансипація d) аболіціонізм 3) Як називається культура, що відповідає інтересам, уподобанням і потребам широких верств населення a) міська b) народна c) елітарна d) масова 4) Яку спільну мету переслідували уряди європейських країн в освітній реформі на межі ХІХ-ХХ ст. a) чітке розмежування початкової і середньої освіти b) надання повного доступу жінкам до здобуття вищої освіти c) відокремлення церкви від освітнього процесу 5) Який із наведених художників працював у стилі імпресіонізму? a) Е. Делакруа b) К. Малевич c) Е. Мане d) П. Пікассо 6) Укажіть літературну течію, у якій творив Еміль Золя a) класицизм b) романтизм c) модернізм d) реалізм 7) Які з наведених діячів творили у сфері живопису? (Три правильні відповіді) a) Г. де Мопассан b) К. Моне c) Ж. Санд d) Е. Золя e) В. Ван Гог f) П. Гоген

Розвиток культури й повсякденне життя наприкінці ХVІІІ — на початку ХХ ст.

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?