абстракціонізм - напрям у мистецтві, образність якого ґрунтується на кольорі, лінії, формі та текстурі, а не на мотивах, запозичених із навколишньої реальності, сюрреалізм - напрям у мистецтві та літературі XX століття, якому властиві звернення до підсвідомих образів, звільнення від панування раціонального мислення, використання оптичних ілюзій та парадоксальне поєднання форм, символізм -  мистецька течія, принципом якої є художнє відтворення сутності ідей та предметів, які перебувають за межею чуттєвого розуміння, з використанням символів, дадаїзм - мистецька течія, що протестувала проти принципів, шукала та створювала нове., масова культура - культура, популярна серед широких верств населення в конкретному суспільстві та переважно комерційно успішна, елементи якої зустрічаються повсюди, авангардизм - одна зі світонастанов модернізму, скерована на руйнування традиційних художніх законів, форм.,

Робота з термінами в рамках теми "Розвиток культури в міжвоєнний період"

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?