1) I _____ a pet. a) haven't got b) hasn't got 2) You _____ a brother. a) haven't got b) hasn't got 3) He _____ a watch. a) haven't got b) hasn't got 4) Michelle _____ a computer. a) haven't got b) hasn't got 5) It _____ long legs. a) haven't got b) hasn't got 6) We _____ a new football. a) haven't got b) hasn't got 7) You _____ an old bag. a) haven't got b) hasn't got 8) They _____ a small house. a) haven't got b) hasn't got 9) I _____ three friends. a) haven't got b) hasn't got 10) We _____ five bikes. a) haven't got b) hasn't got 11) She _____ cats. a) haven't got b) hasn't got

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?