1) I _____________ brown eyes. a) have got b) has got 2) A shark _____________ sharp teeth. a) have got b) has got 3) She  _____________ a pretty face. a) have got b) has got 4) We _____________ a nose. a) have got b) has got 5) Greg _____________ dark hair. a) have got b) has got 6) Ann _____________ fair hair. a) have got b) has got 7) Boys _____________ short hair. a) have got b) has got 8) You _____________ blue eyes. a) have got b) has got 9) It _____________ an ugly face. a) have got b) has got 10) They _____________ curly hair. a) have got b) has got 11) My mother _____________ straight hair. a) have got b) has got 12) Anna _____________ green eyes. a) have got b) has got

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?