1) read .... a) comics b) photos 2) take .... a) basketball b) photos 3) play .... a) photos b) basketball 4) play.... a) volleyball b) gymnastics 5) do .... a) gymnastics b) chess 6) play .... a) comics b) chess 7) play chess a) False b) True 8) take photos a) True b) False 9) play football a) False b) True 10) play volleyball a) False b) True 11) skateboard a) False b) True 12) skateboard a) False b) True 13) fly a kite a) False b) True 14) fly .... a) chess b) a kite

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?