1.Якою цифрою на картосхемі позначено території, передані Польщі за радянсько-польським договором 16.08.1945р.?, 2.Якою цифрою на картосхемі позначено територію України, передану СРСР за радянсько-чехословацьким договором 29.06.1945р.?, 3.Якою цифрою на картосхемі позначено територію України, передану від УРСР до МРСР?, 4. Якою цифрою на картосхемі позначено території, остаточно закріплені за Україною радянсько-румунським договором 10.02.1947р.?, 5. Якою цифрою на картосхемі позначено території, остаточно закріплені за Україною за договором з Румунією, 10.02.1947р.?, 6. Якою цифрою позначено територію, передену УРСР?.

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?