1) _______ a book a) read b) turn 2) _____ off the light a) close b) turn 3) _____ on the light a) close b) turn 4) _____ the door a) read b) close 5) _____ the door a) read b) open 6) ______ to music a) listen b) close 7) _____ dinner a) have b) listen 8) _____ lunch a) have b) turn 9) _____ breakfast a) have b) read 10) ______ off the computer a) turn b) listen 11) ______ on the computer a) turn b) have 12) ________ the window. a) turn b) open 13) ________ the window. a) close b) have

Список переможців

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?