ма, мо, му, ла, ло, лу, са, со, су, на, но, ну, ас, ус, ос, ам, ум, ом, ан, ун, он, ал, ул, ол.

Список переможців

Випадкові карти є відкритим шаблоном. Тут не генеруються бали для списку переможців.

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?