think (to believe or have an opinion), think (consider), am/is/are being (about a behavior), be (generally, not only now).

Present Simple vs Present Continues

Тема

Параметри

Список переможців

Випадкові карти є відкритим шаблоном. Тут не генеруються бали для списку переможців.

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?