ра, ро, ру, ри, рі, ре, ор, ар, ир, ур, ер, ір, рар, рор, рур, рир, рір, рер, кра, кро, кру, кри, крі, кре.

Список переможців

Випадкові карти є відкритим шаблоном. Тут не генеруються бали для списку переможців.

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?