I 'm thirsty., I'm happy., We're cold., You are sad., They are hot., She is angry..

Тема

Параметри

Список переможців

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?