г-ло-бус, йо-гу-рт, ра-й-ду-га, во-до-г-рай, г-ра-мо-та, пе-ре-мо-га, І-го-р, Г-лі-б, Се-р-гі-й, Г-ри-го-рі-й, Га-н-на, Га-ли-на, Г-на-т, Го-ве-р-ла, го-й-да-ти, го-й-да-л-ка, га-ма-к, га-зе-та, га-р-бу-з, го-ло-с, го-ро-д, го-лу-б, гу-са-к, гу-ка-ти, ге-рб, ге-ро-й, ге-не-ра-л, о-гі-ро-к, па-пу-га, го-рб.

Список переможців

Випадкові карти є відкритим шаблоном. Тут не генеруються бали для списку переможців.

Тема

Параметри

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?