Correct: b, g, dzs, d, gy, dz, v, Incorrect: p, k, cs, t, ty, c, f,

Тема

Параметри

Список переможців

Обрати інший шаблон

Інтерактивні вправи

Відновити автоматично збережені: ?