Liên hệ


Địa chỉ email:
Twitter:
Bưu chính:
Visual Education Ltd
Lytchett House
13 Freeland Park
Wareham Road
Poole
Dorset
BH16 6FA
United Kingdom

Câu hỏi thường gặp


Tôi có thể khắc phục sự cố tài khoản người dùng bằng cách nào?

Một số vấn đề phổ biến có thể giải quyết trực tuyến:

Quên mật khẩu
Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Quản lý thanh toán

Các vấn đề khác có thể được giải quyết bằng cách gửi email đến help@wordwall.net.Làm cách nào để báo cáo sự cố hoặc đưa ra yêu cầu?

Nếu cuộn xuống cuối hầu hết các trang, bạn sẽ thấy các hộp phản hồi để nhập và gửi ý tưởng cải thiện hoặc báo cáo lỗi.

Ngoài ra, hãy gửi email cho nhóm phát triển qua địa chỉ help@wordwall.net.Bạn có muốn khôi phục tự động lưu: không?