fab ric, com et, be gin, ba sic, bo nus, ho tel, be gan, de pend, mo tel, lo cate, mo ment, mu sic, re cent, re lax, re sult, ro bot, stu dent, ba con, syr up, col or, wag on, un cle.

لوحة الصدارة

البطاقات العشوائية قالب مفتوح النهاية. ولا يصدر عنه درجات توضع في لوحة الصدارة.

حزمة تنسيقات

خيارات

تبديل القالب

تفاعلية

استعاده الحفظ التلقائي: ؟