أنشئ دروسًا أفضل وبشكل أسرع
1) When we use ATM machine , entering the password is a) b) c) 2) The alarm that we here if start driving without closing the seat belt is a) b) c) 3) we consider a remote control as a) b) c) 4) a printer can be used as a) b) c) 5) The operation of installing a software on o computer is a) b) c) 6) the calculations executed by the calculator are considered as a) b) c)

input-output-processing

بواسطة

حزمة تنسيقات

خيارات

لوحة الأوائل

تبديل القالب

تفاعلية