pap__, whisp__, hamst__, crack__, spid__, tig__, lobst__, monst__, b__n, t__n, ch__ch, c__cle, st__, n__se, p__se, s__fing, b__d, b__p, h__t, t__key, p__ple, t__tle, Sat__day, d__t, sh__t, sk__t, g__l.

/er/ sound card deck (er, ir, ur) with cloze words

لوحة الصدارة

البطاقات العشوائية قالب مفتوح النهاية. ولا يصدر عنه درجات توضع في لوحة الصدارة.

النمط البصري

الخيارات

تبديل القالب

استعادة الحفظ التلقائي: ؟