Общността

Esol

Примери от нашата общност

6887 резултата за "esol"

Esol english
Esol english Мач
от
Homophones for L1 ESOL
Homophones for L1 ESOL Викторина
ESOL
ESOL Unjumble
ESOL E2 Past Simple - questions
ESOL E2 Past Simple - questions Викторина
Past simple questions
Past simple questions Отваряне на кутията
от
Entry 2 Text Type Reading Quiz
Entry 2 Text Type Reading Quiz Викторина
от
CVC Words
CVC Words Викторина
Kitchen
Kitchen Етикетирани диаграма
от
ESOL Pre-entry/E1 What are they doing?
ESOL Pre-entry/E1 What are they doing? Викторина
Wh questions E1
Wh questions E1 Викторина
от
Present simple questions- word order
Present simple questions- word order Unjumble
от
ESOL E2 Possessive 's / apostrophe 's
ESOL E2 Possessive 's / apostrophe 's Група сортиране
Parts of the body
Parts of the body Етикетирани диаграма
Describing People
Describing People Отваряне на кутията
от
24 Describing People
24 Describing People Съвпадение на двойки
Name three (using passives)
Name three (using passives) Отваряне на кутията
ESOL Level 1 Future - will and going to
ESOL Level 1 Future - will and going to Намери съвпадение
My Neighbourhood
My Neighbourhood Анаграма
Comparatives and Superlatives
Comparatives and Superlatives Случайни колело
Prefixes
Prefixes Група сортиране
European Countries and Flags- Quiz
European Countries and Flags- Quiz Викторина
Money
Money Мач
Form-filling
Form-filling Мач
от
ESOL E2 Countable and Uncountable nouns
ESOL E2 Countable and Uncountable nouns Група сортиране
WILL or TO BE GOING TO
WILL or TO BE GOING TO Викторина
Family
Family Анаграма
Hobbies
Hobbies Намери съвпадение
от
Past perfect
Past perfect Викторина
от
Present Simple Common Mistakes
Present Simple Common Mistakes Липсваща дума
Types of Text
Types of Text Викторина
от
ESOL E3 linking words
ESOL E3 linking words Липсваща дума
ESOL E2 but, so, because
ESOL E2 but, so, because Липсваща дума
Microsoft Word (Home tab)
Microsoft Word (Home tab) Етикетирани диаграма
Simple past tense 1
Simple past tense 1 Намери съвпадение
satpin anagrams
satpin anagrams Анаграма
numbers 1-10
numbers 1-10 Намери съвпадение
Questions
Questions Unjumble
Second conditional
Second conditional Случайни карти
от
2 Classroom
2 Classroom Етикетирани диаграма
20 How often?
20 How often? Unjumble
Past Simple or Present Perfect
Past Simple or Present Perfect Отваряне на кутията
от
ICT basics
ICT basics Мач
Present Simple or Continuous
Present Simple or Continuous Викторина
WH-QUESTIONS
WH-QUESTIONS Случайни колело
Question words
Question words Мач
от
Telling the time
Telling the time Мач
Describing a picture
Describing a picture Етикетирани диаграма
28 Adjectives, Comparatives, Superlatives
28 Adjectives, Comparatives, Superlatives Група сортиране
Linking words
Linking words Група сортиране
от
Present Continuous
Present Continuous Липсваща дума
Describing People
Describing People Gameshow викторина
от
Jobs
Jobs Анаграма
Conjunctions:  And or But
Conjunctions: And or But Викторина
Months of the year
Months of the year Категоризиране
от
Spelling numbers 11-100
Spelling numbers 11-100 Мач
Days of the week
Days of the week Намери съвпадение
Small Talk
Small Talk Отваряне на кутията
Възстановяване на авто-записаната: ?