I _______ shopping , I ________ to class , She _______ a book , She _________ dinner, He _______ to work, They __________ T.V, He ________his daughter to school, He _______ shower.

Present continuous /simple present

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?