Общността

Key Stage 1 Chinese

Примери от нашата общност

10 000+ резултата за "ks1 chinese"

中文第二册 Lesson 1读一读
中文第二册 Lesson 1读一读 Отваряне на кутията
YCT1
YCT1 Викторина
chinese radical
chinese radical Мач
YCT1 sentences
YCT1 sentences Мач
 YCT 2 Lesson 1
YCT 2 Lesson 1 Викторина
от
YCT Lesson 3
YCT Lesson 3 Етикетирани диаграма
от
第六课看图造句
第六课看图造句 Съвпадение на двойки
第一课(英文+汉字)
第一课(英文+汉字) Мач
от
emotions basic
emotions basic Намери съвпадение
Christmas word search
Christmas word search Търсене на дума
от
The Gruffalo quiz
The Gruffalo quiz Викторина
 Can/Can't
Can/Can't Викторина
Months
Months Търсене на дума
emotion pairs elsa minions
emotion pairs elsa minions Съвпадение на двойки
House elem
House elem Етикетирани диаграма
от
Days of the Week
Days of the Week Случайни колело
UR, IR, EAR, ER
UR, IR, EAR, ER Група сортиране
от
Memory Game
Memory Game Гледайте и запомнете
Numbers in Chinese
Numbers in Chinese Намери съвпадение
Computer parts and Functions
Computer parts and Functions Мач
Die Familie von Peppa
Die Familie von Peppa Етикетирани диаграма
Suffixes -ful, -less
Suffixes -ful, -less Мач
Computer Parts
Computer Parts Етикетирани диаграма
christmas quiz
christmas quiz Викторина
Continents Map
Continents Map Етикетирани диаграма
Adjectives
Adjectives Случайни колело
Group sort- Rhyming Words- Nursery Rhymes
Group sort- Rhyming Words- Nursery Rhymes Група сортиране
от
missing conjunction
missing conjunction Довършете изречението
Physical Features Quiz
Physical Features Quiz Викторина
от
Continent labelling
Continent labelling Етикетирани диаграма
от
sh, ch, th
sh, ch, th Мач
plurals
plurals Случайни колело
от
Match the emotion to pictures
Match the emotion to pictures Намери съвпадение
Weather french
Weather french Викторина
от
2nd, 3rd & mixed conditionals
2nd, 3rd & mixed conditionals Случайни колело
Autumn Memory Game
Autumn Memory Game Гледайте и запомнете
Shapes
Shapes Група сортиране
noun, adjective, adverb and verb sorting
noun, adjective, adverb and verb sorting Група сортиране
El tiempo en Africa
El tiempo en Africa Мач
What animal
What animal Намери съвпадение
Seasons
Seasons Група сортиране
Word class sort game
Word class sort game Група сортиране
French Colours
French Colours Случайни колело
от
Recycling
Recycling Група сортиране
Sentence Starters
Sentence Starters Случайни колело
Types of sentences!
Types of sentences! Викторина
past tense suffix rules
past tense suffix rules Група сортиране
от
Plurals
Plurals Намери съвпадение
от
Colours
Colours Етикетирани диаграма
Label the United Kingdom with countries and water
Label the United Kingdom with countries and water Етикетирани диаграма
от
Nouns
Nouns Група сортиране
от
Alternative pronunciation of 'o'
Alternative pronunciation of 'o' Група сортиране
Inventions
Inventions Викторина
Adverbs
Adverbs Случайни колело
Gruffalo Quiz
Gruffalo Quiz Викторина
Proper and Common Nouns
Proper and Common Nouns Група сортиране
TO BE
TO BE Категоризиране
Възстановяване на авто-записаната: ?