Общността

Key Stage 1 Science

Примери от нашата общност

10 000+ резултата за "ks1 science"

Can you name the planets in our Solar System?
Can you name the planets in our Solar System? Етикетирани диаграма
Recycling
Recycling Група сортиране
What animal
What animal Намери съвпадение
Inventions
Inventions Викторина
Materials KS1
Materials KS1 Мач
от
Our Solar System
Our Solar System Викторина
HEALTHY LIVING (FOOD SORTING)
HEALTHY LIVING (FOOD SORTING) Група сортиране
Materials in a kitchen
Materials in a kitchen Етикетирани диаграма
от
Can you spell the names of the planets in our Solar System?
Can you spell the names of the planets in our Solar System? Анаграма
Magnetic or not
Magnetic or not Група сортиране
от
Man made and natural (synthetic) materials
Man made and natural (synthetic) materials Група сортиране
от
Seasons match
Seasons match Мач
Healthy Eating
Healthy Eating Група сортиране
от
Properties
Properties Група сортиране
seasons wordsearch
seasons wordsearch Търсене на дума
от Анонимен
Seasons
Seasons Довършете изречението
Reversible and irreversible changes
Reversible and irreversible changes Викторина
от
Frog life cycle
Frog life cycle Етикетирани диаграма
Dinosaur body parts
Dinosaur body parts Етикетирани диаграма
от
Alive or not alive
Alive or not alive Фрасвам-а-мол
от
Seasons wheel
Seasons wheel Случайни колело
от
Space Wordsearch
Space Wordsearch Търсене на дума
от
public or private
public or private Група сортиране
Planets of our Solar System
Planets of our Solar System Мач
Sea animals quiz
Sea animals quiz Викторина
Y1 Sorting materials
Y1 Sorting materials Група сортиране
What do plants need to grow? Year 1
What do plants need to grow? Year 1 Вярно или невярно
Seasons Year 1
Seasons Year 1 Група сортиране
 Parts of the body  Year 1
Parts of the body Year 1 Етикетирани диаграма
food categories
food categories Група сортиране
от
Label a plant Y1
Label a plant Y1 Етикетирани диаграма
Matching pairs - materials
Matching pairs - materials Съвпадение на двойки
Which foods come from animals/plants?
Which foods come from animals/plants? Категоризиране
от
Y2 Living or non living?
Y2 Living or non living? Група сортиране
Material sorting year 1
Material sorting year 1 Група сортиране
 Label a plant Year 1
Label a plant Year 1 Етикетирани диаграма
Living or non-living? Year 2
Living or non-living? Year 2 Фрасвам-а-мол
R - Seasons
R - Seasons Мач
Year 1 - Classify animals
Year 1 - Classify animals Викторина
от
The Gruffalo quiz
The Gruffalo quiz Викторина
Christmas word search
Christmas word search Търсене на дума
от
 Can/Can't
Can/Can't Викторина
chinese radical
chinese radical Мач
YCT1
YCT1 Викторина
Months
Months Търсене на дума
中文第二册 Lesson 1读一读
中文第二册 Lesson 1读一读 Отваряне на кутията
emotion pairs elsa minions
emotion pairs elsa minions Съвпадение на двойки
House elem
House elem Етикетирани диаграма
от
YCT1 sentences
YCT1 sentences Мач
Days of the Week
Days of the Week Случайни колело
emotions basic
emotions basic Намери съвпадение
Consequences of Plant Conditions
Consequences of Plant Conditions Викторина
UR, IR, EAR, ER
UR, IR, EAR, ER Група сортиране
от
 YCT 2 Lesson 1
YCT 2 Lesson 1 Викторина
от
YCT Lesson 3
YCT Lesson 3 Етикетирани диаграма
от
Memory Game
Memory Game Гледайте и запомнете
Measurement word problem quiz
Measurement word problem quiz Викторина
от
Възстановяване на авто-записаната: ?