1) What is 0.3 + 0.7 a) 1 b) 0.5 c) 0.7 d) 1.1 2) What is 2.7 - 2.4 a) 1.7 b) 2.5 c) 0.3 d) 5.1 3) What is 9.1 + 6.7 a) 15.9 b) 15.8 c) 13.4 d) 20.5 4) What is 8.8 - 4.4 a) 5.1 b) 4.4 c) 0 d) 3.9 5) What is 2.5 x 4 a) 15 b) 10 c) 20 d) 8 6) What is 8 x 0.1 a) 8 b) 0.8 c) 0.6 d) 1 7) What is 12.8 + 4.2 a) 18.5 b) 16.3 c) 17 d) 22 8) What is 8 x 2.5 a) 19.5 b) 20 c) 22.1 d) 14.6

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?