sunny - cloudy, left - right, younger - older, all - none, empy - full, heavy - light, asleep - awake, hungry - full, angry - calm, dangerous - safe, laugh - cry, quiet - loud, easy - hard/difficult, mean - nice, clean - dirty, dead - alive, brother - sister, pretty - ugly, near - far, strong - weak,

Level 2 OPPOSITES

Табло

Обръщане на плочки е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?