1) snake a) sneeze b) snow c) snake 2) sneeze a) sneeze b) snow c) snake 3) snow a) snore b) snow 4) snore a) snow b) snore 5) spider a) spoon b) spider 6) speak a) speak b) spoon 7) spill a) sports b) spill 8) sports a) sports b) spill 9) sting a) sting b) store 10) store a) store b) sting 11) start a) start b) stop 12) stir a) stir b) stay 13) smart a) smart b) smile 14) small a) small b) smile 15) smile a) smile b) small 16) swim a) swim b) swan 17) swan a) swan b) swim 18) swing a) swing b) swim

/s/ blends ST SP SW SM

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?