face  1, farm 1, feet 1, phone 1, fingers 1, fire 2, fudge 2, food 2, five 2, vest 2, van 2, vine 2, vote 1, vet 1, vase 1, vacuum 1, valley 1, vowels 1, visor 1, Gotcha!! Go back to 0.

/f v/ Initial Gotcha Game

Табло

Случайни карти е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?