2 + 2 - 4, 1 + 2 - 3, 1 + 3 - 4, 1 + 1 - 2, 3 + 3 - 6, 4 + 4 - 8, 5 + 5 - 10, 2 + 3 - 5,

Math Addition Facts

Табло

Обръщане на плочки е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?