20 + 18 - 38, 25 +30 - 55, 34+20 - 54, 47 +30 - 77, 63+30 - 93, 22+40 - 62,

Табло

Обръщане на плочки е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?