1) 0 × 9 = a) 9 b) 0 c) 15 d) 43 2) 10 × 10 = a) 92 b) 95 c) 100 d) 142 3) 4 × 5 = a) 7 b) 20 c) 36 d) 42 4) 11 × 8 = a) 46 b) 88 c) 101 d) 124 5) 6 × 8 = a) 60 b) 54 c) 48 d) 42 6) 7 × 4 = a) 9 b) 19 c) 28 d) 31 7) 3 × 6 = a) 2 b) 11 c) 18 d) 65 8) 9 × 12 = a) 88 b) 106 c) 108 d) 112 9) 5 × 7 = a) 30 b) 35 c) 75 d) 87 10) 12 × 2 = a) 4 b) 24 c) 44 d) 89 11) 2 × 3 = a) 6 b) 18 c) 49 d) 57 12) 8 × 1 = a) 5 b) 8 c) 26 d) 64 13) 6 × 6 = a) 16 b) 36 c) 60 d) 85 14) 3 × 11 = a) 23 b) 33 c) 37 d) 56 15) 7 × 8 = a) 14 b) 56 c) 68 d) 76 16) 1 × 3 = a) 3 b) 28 c) 32 d) 84 17) 2 × 4 = a) 8 b) 23 c) 32 d) 38 18) 4 × 9 = a) 36 b) 40 c) 54 d) 72 19) 12 × 5 = a) 52 b) 60 c) 68 d) 91 20) 8 × 2 = a) 12 b) 16 c) 26 d) 27 21) 11 × 1 = a) 11 b) 34 c) 53 d) 62 22) 9 × 3 = a) 27 b) 46 c) 47 d) 64 23) 3 × 9 = a) 19 b) 24 c) 27 d) 48 24) 4 × 1 = a) 4 b) 39 c) 41 d) 90 25) 6 × 7 = a) 25 b) 42 c) 51 d) 85 26) 2 × 12 = a) 24 b) 33 c) 37 d) 43 27) 7 × 6 = a) 11 b) 42 c) 61 d) 112 28) 8 × 10 = a) 45 b) 80 c) 94 d) 100 29) 0 × 7 = a) 0 b) 7 c) 70 d) 1 30) 11 × 11 = a) 118 b) 121 c) 133 d) 134 31) 10 × 8 = a) 55 b) 80 c) 88 d) 98 32) 5 × 4 = a) 7 b) 20 c) 63 d) 84 33) 8 × 12 = a) 57 b) 91 c) 93 d) 96 34) 7 × 2 = a) 14 b) 27 c) 60 d) 74 35) 9 × 5 = a) 43 b) 45 c) 65 d) 66 36) 4 × 6 = a) 11 b) 15 c) 24 d) 87 37) 3 × 3 = a) 9 b) 36 c) 59 d) 75 38) 1 × 7 = a) 7 b) 26 c) 31 d) 50 39) 11 × 10 = a) 110 b) 123 c) 131 d) 141 40) 12 × 9 = a) 96 b) 103 c) 108 d) 115

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?