theatre, museum, bank, cafe, cinema, hospital, hotel, library, park, restaurant, shop, stadium, supermarket,

Places in town (1). Unit 5. Go getter 2

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?