cloudy, cold, dry, hot, rainy, snowy, stormy, sunny, warm, wet, windy, foggy,

Weather 5th grade

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?