111, 34, 69, 53, 52, 48, 117, 107.

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?