1) 0 . A a) 0 b) 1 c) A d) Ā 2) 1 . A a) 0 b) 1 c) A d) Ā 3) 0 + A a) 0 b) 1 c) A d) Ā 4) A . A a) 0 b) 1 c) A d) Ā 5) A + A a) 0 b) 1 c) A d) Ā 6) A . Ā a) 0 b) 1 c) A d) Ā 7) A + Ā a) 0 b) 1 c) A d) Ā 8) 1 + A a) 0 b) 1 c) A d) Ā

Identities - Logic Gates

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?