Big: Huge, Enormous, Gigantic, Massive, Small: Little, Tiny, Very good: Amazing, Fantastic, Great, Brilliant, Wonderful, Superb, Very bad: Terrible, Horrible, Awful,

Entry 2- adjective- vocabulary

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?