BOUGHT, DRUNK, FOUND, GIVEN, HEARD, HAD, KNOWN, LOST, MADE, MET, PAID, SENT, SPENT, THOUGHT, WON.

Past participle (wheel)

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?