(2,4), (9,0), (6,7), (0,8), (3,5), (1,5).

Coordinate Plane-Plot the coordinate

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?