My father´s brother is my .... - UNCLE, My brother-in law´s son is my .... - NEPHEW, My mother -in law´s daughter is my... - WIFE, My mother´s sister is my ... - AUNT, My granpa´s daughter is my... - MOTHER, My baby is my grandma´s .... - GRANDSON/ GRANDDAUGHTER,

Flip tiles MEMEBERS OF FAMILY PREFCE

Тема

Шрифтове

Опции

Табло

Обръщане на плочки е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?