bossy, easy-going, loud, messy, organised, patient, quiet, tidy.

Cards Unit 1.5 Vocabulary

Табло

Случайни карти е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?